There are 45 Christian churches in Xiamen:

11 churches in Siming District: Xinjie Church, Zhushu Church, Trinity Church, Xiagang Church, Xiaxi Church, Revival Church, Zengcuoan Church, Eastern Church (on construction), Lianqian Christian Venue, Guan’ai Christian Venue and Jishan Road Christian Venue.

4 churches in Huli district: New District Church, Zhaishang Church, Zhongzhai Christian Venue and Nanshan Road Christian Venue.

7 churches in Jimei District: Gaopu Church, Guankou Church, Yingdaicun Church, Houxi Church, Jimei Church, Jinyuan Christian Venue and Xingbei Road Christian Venue.

4 churches in Haicang District: Haicang Church, Dongyu Chruch, Xin’an Church and Yunmei Christian Venue.

11 churches in Tong’an District: Houhe Church, Shuangzhentou Church, Houlu Christian Venue, Duqiao Church, Tangbian Church, Nanshan Church, Fantu Church, Hongtangtou Church, Hujing Church, Guanxun Church and Daitou Chuch.

8 churches in Xiang’an District: Maxiang Church, Chengchang Church, Lianhe Church, Tongmei Church, Liuwutang Church, Xinwei Church, Guzhai Christian Venue and Dadeng Christian Venue.